WIRTUAL SERWER

Hosting üçin serwerler. Giňeldilip bilinýän we ýalňyşlyga çydamly wirtual çeşmeler.

FIZIKI SERWER

Aýratyn fiziki enjamda maglumatlary saklamak. Ýalňyşlyga çydamly we ygtybarly hyzmat!

KOLOKASIÝA

(Serwer ýerleşdirmek)

Serwer enjamlaryňyzy «Türkmentelekom»-yň maglumat merkezlerine ýerleşdiriň. Durnukly iş, kesgitlenen we amatly nyrhlar.

Tehniki

goldaw hyzmaty

«Türkmentelekom» EAK-nyň Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna degişli tehniki goldaw hyzmaty. Hyzmatlary birikdirmek üçin sargyt goýuň, gerek bolan maglumatlardan peýdalanyň.

app-img

«Türkmentelekom» EAK-nyň mobil goşundysy

Şahsy otag

öýüňizden çykman dürli amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär

Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portaly e.gov.tm

Döwlet edaralary tarapyndan hödürlenýän onlaýn hyzmatlaryndan peýdalanyň

Türkmen radio

Aýdym-saz diňläň we iň soňky habarlardan habarly boluň

app-img

Sanly.tm

Domeniňiz üçin korporatiw poçta! Amatly we aňsat baglanyşyk. Sanly.tm işiňizde wepaly kömekçiňizdir.

sanly

e.gov.tm

Döwlet hyzmatlarynyň resmi internet portaly